طراحي لند اسكيپ و معماري منطقه اي و شهري براي 600 دانش آموز در سال 2004 تكميل شده است.
با مساحت M212500
با بودجه 30 ميليون دلاري
اين مدرسه اهدايي خير آمريكايي آقاي استين نولتون بوده كه خود به عنوان يكي از اعضاي طراحي شركت داشته است، و آرزوها و تفكرات خود را در اين مؤسسه پيدا كرده است.در ضلع غربي محوطة دانشكده نزديك رودخانه و استاديوم فوتبال در تقاطع خيابان وست وود راف و تاتل پارك پليس مؤسسه جديد معماري بنا شده است. در قسمت جنوبي آن ساختمان بتني پاركينگ بنا شده و در قسمت شمالي آن مدسة بازرگاني بنا شده در قسمت شرقي آن ساختمان ها آزمايشگاهي قرار دارد.
فضايي سبز در قسمت شمالي بين مدرسة معماري و مدرسة بازرگاني ايجاد شده است كه فضاي مناسب براي پياده روي و تمرينات ورزشي است.استوديوي آموزشي مشرف به تمام فضاي اطراف است، دانش آموزان در حين مطالعه در ميان يك فعاليت شهري هستند كه در يادگيري مفاهيم به آنها كمك مي كند.
در طبقة همكف ساختمان دو بخش وجود دارد كه يكي از آنها توسط يك راهرو به مركز خريد مليكان متصل مي شود و ديگري از روي درب ورودي سالن كنفرانس مسيري را به ديگر امكانات آموزشي مؤسسه ايجاد مي كند. در ورودي اصلي مسير مرور عمودي شروع مي شود يك راهرو به سمت بالاي ساختمان مي رود كه در مسير خود از فضاي استوديو و اتاق هاي مطالعه مي گذرد.اتاق اساتيد دانشگاه در ميان اين راهروي مدور قرار دارد به صورتي كه از اتاق هاي مطالعه و از استوديوهاي آموزشي قابل دسترسي است.
 
اين راهروي مدور به كتابخانة اصلي دانشگاه منتهي مي شود كه داراي 30000 جلد كتاب، اتاق مطالعه و اتاق هاي كتاب هاي مرجع مي باشد. چرخش مدور راهرو به شكلي است كه نقطة آغازين و نقطة پاياني راهرو بر يكديگر منطبق هستند.
مجموعه داراي 45 آتليه 65 كلاس و اتاق كار، سالن كنفرانس، كارگاه چوب، كافه، سالن عكاسي ديجيتال، آزمايشگاه كامپيوتر، اتاق آرشيو و اتاق نمايش است